top of page

Duke of Berkshire®

DoB.jpg

Een zo natuurlijk en diervriendelijk mogelijk varkensleven

Voor Kees staat dierenwelzijn voorop. Hij gelooft in de intrinsieke waardigheid van het individuele dier en is totaal toegewijd aan het eerlijk, diervriendelijk en professioneel behandelen van al zijn varkens. Zijn Berkshire varkens leven het hele jaar door buiten en kunnen schuilen tegen zon, wind, regen en kou in kleine, mobiele “varkenshotelletjes”. Van tijd tot tijd verhuizen de varkens naar een ander perceel, zodat de bodem weer kan herstellen en de varkens een nieuw stuk land hebben om lekker in te wroeten. Buiten kunnen de dieren volledig hun natuurlijk gedrag vertonen. Wroeten is hier een belangrijk onderdeel van. De neus is immers het meest gevoelige orgaan van het varken. Ook zijn er modderpoelen om lekker in te baden. Omdat varkens geen zweetklieren hebben is een modderbad essentieel om op warmere zomerdagen lekker af te kunnen koelen. Doordat de varkens in de buitenlucht leven, bouwen ze een natuurlijke weerstand op en lopen veel minder kans op besmettelijke ziektes. Hierdoor heeft Kees het gebruik van antibiotica tot nul kunnen reduceren.

De ambitie is duurzaam te boeren, waarbij kringlopen zoveel mogelijk gesloten worden. Zo worden de varkens onder andere gevoerd met het onverkochte, biologische brood van Ekoplaza en proberen we de CO2-voetafdruk én gebruik van akkerland om voer te telen voor varkens te minimaliseren.

Ook is Kees de eerste boer die experimenteert met het door hem uitgevonden varkenstoilet, waarbij hij zijn varkens leert om te plassen en poepen in aparte hokjes. Hierdoor is de varkensurine eenvoudig apart in te zamelen en te gebruiken als meststof in de akkerbouw, als vervanger van kunstmest.

DoB Kwaliteitscriteria.jpg

De vaste mest kan gecomposteerd worden met bijvoorbeeld bladafval, om zo het humusgehalte van de bodem te verbeteren. Door het aparte opvangen van de urine ontstaat er in de stallen géén ammoniak.

Marcus Polman (culinair journalist, jurylid MasterChef):

“De varkens van Scheepens leven in een varkensparadijs.”

(Het perfecte varken, van boer tot bord, 2013)

Kwaliteitscriteria


Kees werkt niet alleen SKAL-gecertificeerd biologisch, maar gaat verder, onder andere op het gebied van dierenwelzijn. De Dierenbescherming heeft er het predicaat *** Beter Leven aan gegeven en de Stichting Varkens in Nood *****. Vijfsterren-varkensboeren voldoen aan nog strengere criteria om varkens een fatsoenlijk bestaan te garanderen. De dieren kunnen lekker naar buiten, wroeten en een modderbad nemen oftewel “zoelen”. Alhoewel ze uiteindelijk geslacht worden leven ze een zo natuurlijk mogelijk leven.

Leo Tolstoj:

“Compassion for animals is so natural to us,
that we can become insensitive to their suffering and death
only through traditions or hypnosis.”

DoB Berenfokkerij.jpg

Berenfokkerij

Het Berkshire-varken is een van de oudste Engelse varkensrassen. Berkshires komen oorspronkelijk uit het Britse graafschap Berkshire. De varkens werden al driehonderd jaar geleden geprezen door de Engelse staatsman Oliver Cromwell, die schreef over de goede kwaliteit van hun vlees. Hij gebruikte de varkens om zijn leger van voedsel te voorzien. Later werd het ras populair onder de Engelse aristocratie, waaronder koningin Victoria.

logo dob.jpg

Branded Pork Chain Concept

Kees heeft het Duke of Berkshire® concept opgezet met een dubbel doel: de consument moet een fantastisch lekker stuk varkensvlees krijgen waar hij ook meer geld voor wil betalen. Door de hogere prijs kunnen boeren hun varkens een veel beter leven geven. Kees staat het gebruik van zijn Duke of Berkshire® predicaat dan ook alleen toe wanneer het product met volledig respect en uiterste zorg voor het dier tot stand is gekomen.

Duke of Berkshire varken.jpg

Stichting Walnoot & Wilg

In 2015 is de Stichting Walnoot & Wilg Berkshires opgericht. Deze heeft als ideële doelstelling om het bijna uitgestorven Berkshire-ras in stand te houden en het welzijn van landbouwhuisdieren in het algemeen en varkens in het bijzonder te verbeteren. De Stichting kan haar werk doen dankzij giften en afdrachten. Deze worden ingezet voor de Berkshirefokkerij en om baanbrekend onderzoek te doen...

bottom of page